Awareness blogg


 

Din stemme

Din stemme

Visste du at din stemme er unik – som et fingeravtrykk? Og da snakker vi ikke om tonen i den eller dialekten. Men energien som kommer gjennom stemmen. Da vi var små så hermet vi og tok etter foreldre, vennegjengen i gata, og de vi så opp til. Vi ble preget av andre,...

Lykke vs Meningsfullhet

Lykke vs Meningsfullhet

Da jeg var ung så trodde jeg at det å være lykkelig var å få den rette jobben, den rette kjæresten, ha de rette vennene osv. Da ville alt bli bra. Men den lykken varte ikke. Jeg tenker at det er flere som meg som har tenkt slik. Det er en stadig jakt etter det...

Barnet – innestengte følelser

Barnet – innestengte følelser

Avstanden mellom deg og andre er kommunikasjon. Avstanden mellom alt du trenger og lengter etter er kommunikasjon. Alle ting ender med hvordan du kommuniserer. Kommunikasjon handler om ord, kroppsspråk og energi. Hvordan energien din er, handler om hvordan du...

Her og nå

Her og nå

For mange mennesker så eksisterer ikke øyeblikket. De er mer opptatt av det neste øyeblikket og lever i fremtiden. De lager scenarier og bekymringer om alt som kan gå galt. Lever i «bare vent til…-modus» - «når jeg får bedre økonomi , da…- når jeg har fått den jobben,...

Verdier vs tro

Verdier vs tro

Verdier er det som motiverer deg og er viktig for deg. Tro er hva som er sant for deg. Har du en verdi som er viktig for deg, så vil du også ha en tro som er koblet opp til denne verdien. Disse to henger sammen. Visste du at de fører deg til valgene du tar,...

Verdier

Verdier

I går ble jeg spurt om hva mine verdier er, og om jeg også kunne nevne de fire viktigste. Jeg svarte ja, men jeg måtte faktisk bruke noen minutter på å tenke, og forsøke å rangere dem. Verdiene våre er kanskje ikke noe vi går rundt og tenker på i hverdagen, så mange...