Verdier er det som motiverer deg og er viktig for deg. Tro er hva som er sant for deg.

Har du en verdi som er viktig for deg, så vil du også ha en tro som er koblet opp til denne verdien. Disse to henger sammen.

Visste du at de fører deg til valgene du tar, resultatene du får, og hvordan du opplever verden?

Troen er ubevisst og ble formet da vi var små. Den kommer fra opplevelser og erfaringer gjennom oppveksten. De har ingen rot i virkeligheten, og er illusjoner av ideer vi har fra fortiden. Det er det ubevisste som styrer våre valg og vår oppførsel.

Jeg møtte ei jente i går som var veldig skuffet over en venn. Hun følte at denne vennen ikke hadde stilt opp for henne når hun trengte det som mest. «Ekte venner gjør det» sa hun.

Hvis du har vennskap som en verdi, så har du også en tro om hva vennskap betyr. Men vi vil alle ha forskjellig tro, oppfattelse og meninger om hva vennskap betyr. En kan mene at vennskap er en venn som man liker å være sammen med. En annen kan mene at vennskap er en venn som alltid stiller opp. Og en annen kan mene at vennskap er en venn som alltid forteller sannheten. Det er enkelt å se at de to siste lett kan komme i konflikt med hverandre.

Hvis du tror på at vennskap er at en venn som alltid er der, så vil du være en som alltid er der for dine venner. Hvis du tror at en venn er en som forteller sannheten, så vil du være en som forteller sannheten til dine venner.

Jeg tror at det er lurt å definere verdiene våre med de som står oss nære, familie, venner og kollegaer. Være åpen og ærlig. Tllstedeværende og lyttende. Vi blir bedre kjent med hverandre. Får mer innsikt og forståelse for hverandres behov og lengsler. Og ikke minst så bidrar det til å hindre misforståelser og fortolkninger av hverandres meninger og handlinger.

Vi føler oss glade og oppstemt når verdiene våre er oppfylt.

Og vi føler oss nedstemte når verdiene våre blir “tråkket på”.

Løsningen er å utforske koblingen mellom verdiene dine og troen du har om dem mer bevisst. Se hvor de kommer ifra, når de ble formet, og få innsikt om hva de egentlig handler om. Og også om den troen du har er nytt for deg idag. Tar den deg dit du ønsker, eller holder den deg tilbake fra det du ønsker i livet ditt. Husk at det er verdiene dine, og ikke troen din, som driver deg til et tilfredsstillende liv.

Vil du vite mer om dette temaet eller ha noen å dele tankene dine med – ta kontakt med kontakt@awareness..no – Anne-Kjersti