I går ble jeg spurt om hva mine verdier er, og om jeg også kunne nevne de fire viktigste. Jeg svarte ja, men jeg måtte faktisk bruke noen minutter på å tenke, og forsøke å rangere dem.

Verdiene våre er kanskje ikke noe vi går rundt og tenker på i hverdagen, så mange av dem er ubevisste.

Men verdiene våre gjenspeiler det vi brenner for – det som betyr noe for oss.

Jeg brenner for å skape arenaer der mennesker kan trives, bygge gode relasjoner og ha gode samtaler. Arenaer der de får styrke og trygghet til å være seg selv, ekte og ærlige. Et sted der de kan dele det de har på hjertet, sorg, sinne, glede og latter. Et sted der de kan trene på å være modige og sårbare, og hvor de blir sett, følt og forstått. Dette brenner jeg for i jobben min, og i privatlivet med familie og venner.

Mine fire viktigste verdier er Tilstedeværelse – Vennlighet – Fellesskap – Glede

Jeg møter verdiene mine når jeg tar valg. Når jeg kommer opp i situasjoner som ikke stemmer overens med med det jeg tror på. Verdiene mine kan også dukke opp som en vond følelse i magen. Som i situasjoner hvor jeg ser foreldre er mer opptatt av mobilen enn å være tilstede med barna sine. Eller når jeg møter barn, ungdommer og voksne, som føler seg ensomme, og som tror det må være noe galt med dem.

Jeg tenker på verdiene som veivisere. Som et kompass. Selve grunnstrukturen i den vi er. De gir livet mening. Verdiene våre, holdninger vi har, og troen vi har om oss selv og hvordan verden fungerer, skapes fra opplevelser og erfaringer vi har når vi er barn. Vi tar mentale og emosjonelle «bilder» av mennesker rundt oss, og vi lagrer dem til bruk senere i livet. Verdiene, holdninger og troen er alle med på å forme valgene vi tar i forhold til partner, utdannelse, jobb, venner, maten vi spiser, aktiviteter på fritiden, osv. Men allikevel er de gjerne ubevisste.

Jeg vet, at blir jeg mer bevisst verdiene mine, vil de hjelpe meg å holde enda bedre kurs i hverdagen. De vil hjelpe meg tilbake på sporet igjen når jeg har “rotet meg litt bort”.

Er du bevisst dine verdier. Tenker du på dem i hverdagen?

For å finne dem frem så kan du stille deg selv noen spørsmål:

  1. Hva er det du bare elsker å gjøre?
  2. Hva er som betyr aller mest for deg i livet ditt?
  3. I hvilke situasjoner får du “vondt i maven”?

Utifra svarene dine kan du begynne å finne dine verdier – skriv dem gjerne ned og ranger dem etter hvem som som er viktigst for deg akkurat nå. Og ha dem et sted hvor du kan se dem hver dag. Lykke til!

Skulle du ønske å ha noen å dele tankene dine om dette temaet eller andre tema – ta kontakt på kontakt@awareness.no – Anne-Kjersti