Da jeg var ung så trodde jeg at det å være lykkelig var å få den rette jobben, den rette kjæresten, ha de rette vennene osv. Da ville alt bli bra. Men den lykken varte ikke. Jeg tenker at det er flere som meg som har tenkt slik. Det er en stadig jakt etter det perfekte livet, den perfekte familien, barna, huset, bilen, hytta, ferien, kroppen…

Og istedenfor å føle oss glade for det vi har oppnådd, så er det mange som føler seg mer urolige, triste og deprimerte enn noen gang. Det er en tomhet som gnager – «var dette alt?» Jeg har kjent på den. Forskning viser at det kommer ikke av mangel på lykke, men det er et symptom på mangel på noe annet – mangel på meningsfullhet. Meningsfullhet er dypere enn lykke.

Samfunnet i dag er overfokusert på er en stadig søken etter lykke. Men søker vi heller etter det som gir oss mening i livet, så vil vi få mer av det vi egentlig leter etter.

Så hva skal til for å finne det som gir mening?

Forskning viser at det er fire pilarer for et meningsfullt liv. Og vi kan alle bygge noen eller flere av disse pilarene.

1.Pilaren er – Å høre til – Å ha relasjoner der du er verdsatt for hvem du er, og ikke hva du gjør, tenker, tro eller mener. Ekte tilhørighet kommer fra kjærlighet. Det oppleves i øyeblikket i møte mellom to eller flere mennesker. Vi har vel alle opplevd relasjoner der dette ikke er tilstede. Et eksempel på det, er bruk av mobiltelefon. Er mobiltelefonen tilstede når vi er sammen med en annen, så viser vi den andre hvilken verdi denne personen har for oss. Mobilen får folk til å føle seg usynlige og lite verdt. Et annet eksempel er at vi tenker på noe helt annet og er fraværende når vi snakker med et annet menneske. Jeg vet at jeg gjør dette. Men det hjelper å ha fokus på det og øve på å gjøre noe bedre. Og jeg tenker at det gjelder i alle møter med mennesker. Med de som sitter i kassa på butikken, de vi møter på gaten, når vi er i telefonen med noen, er sammen med familiene våre, venner, og kollega.

Vi trenger alle å føle at vi hører til. Og det viktigste stedet er i familien og i venneflokken. Har vi ikke den følelsen av tilhørighet, så vil vi søke ut for å finne det på andre arenaer. Dette er en av årsakene til utroskap i forhold. I Åsted Norge snakker Kristin Rohde også om dette. «Ungdommer som ikke føler at de hørte til, kan like gjerne bli nynazister, jihadister eller narkomane. For det de egentlig søker etter, er det å høre til».

2.Pilaren er Purpose – vår oppgave i livet – vårt WHY. Dette handler om hva du ønsker å gi og bidra med. Å kunne bruke styrken din til å hjelpe andre. Gi av deg selv. Det mange som finner dette gjennom jobben. Eller foreldre som ser på det å oppdra barna sine som sin viktigste oppgave i livet. Vi finner det ved å dykke inn i oss selv, og gjerne fra der vi har opplevd smerte. Det er noe vi brenner for. Noe vi tror på og står for. Noe som er viktig for oss. Forskning viser at det å ha et WHY, gjør oss mer motstandsdyktig i motgang, når ting er vanskelig. Det er det som driver oss gjennom stormen, når vi egentlig har lyst å gi opp. Jeg har kjent på den. Når det har vært tunge dager. Når jeg har hatt tanken om å finne på noe annet. Da kan jeg kjenne denne ilden inne i meg som gjør at jeg har bretter opp armene og bare fortsetter.

3.Pilaren er opplevelse av transcendent – det forklares det som ligger utenfor eller over den menneskelige forståelse og sanseverden. Folk har fortalt at det oppleves blant annet gjennom kunst, meditasjon, og i kirken. Forskning viser at har en hatt en slik opplevelse, så blir en gjerne mildere og mer generøs. Det forandrer oss. Gjennom arbeidet mitt med bevissthet, samtaler og intuisjon har jeg opplever dette. Det er vanskelig å beskrive, det må oppleves. Det gir en dyp ro og indre trygghet.

4.Pilaren er historiefortelling – det er den historien du forteller deg selv om deg selv. Et eksempel på det er Martin Silkebekken. Fotballspilleren som måtte amputere begge bena etter et jordskjelv på den greske øya Kos. Han har hatt tunge stunder og han har dem sikkert enda. Men han lar ikke det være historien sin. Han sier at selv om en dør har lukket seg, så har det åpnet seg mange andre dører. Han vil være til inspirasjon og gi håp til andre. Og han gjør det ved måten tenker, reflekter og snakker på. Han har snudd den forferdelige ulykken han var utsatt for til innsikt og kunnskap. Han har funnet styrken og det gode i seg selv, og han deler det med andre.

Forskning viser at disse fire pilarene også brukes av sekter og kriminelle grupperinger og miljøer. Det gir folk noe å leve for og dø for. Derfor er det viktig at vi som samfunn tilbyr bedre alternativer.

Vi må bygge disse pilarene i familiene våre og i skolene. Vi må hjelpe barn og unge å finne tryggheten i seg selv. Og vi som voksne må gjør det selv først. Den endringen vi ønsker gjøres ved at vi selv er den endringen.

Å leve et meningsfullt liv krever innsats. Det er en pågående prosess. Det er et valg hver dag, hvert sekund. Det skaper historien vår. Det skaper livet vårt.

Så hvilke pilarer er det du kjenner at du trenger å jobbe med?

Inspirasjon til innhold i tekst er hentet fra “There’s more to life than being happy” – Emily Esfahani Smith

Trenger du hjelp med å finne ut av disse pilarene så ta gjerne kontakt – kontakt@awareness.no – Anne-Kjersti