«Takk for at du så lyset i meg jeg selv ikke så. Takk for at du har tatt meg med på den fineste og viktigste reisen i mitt liv. Takk for at du ser meg, motiverer, støtter og inspirerer meg. Takk for at du er den du er, magisk, full av omsorg, kjærlighet og lyset vi alle trenger.»

Det er med stolthet og glede jeg drar til Awareness-skolen denne kvelden.

Jeg tenker på de fantastiske menneskene som jeg har fått lov å bli kjent med, og jobbe med denne høsten. Noen helt nye bekjentskaper og noen «gamle». Jeg er imponert av villigheten de har til å prøve og feile. Viljen til å bli utfordret og gå utenfor komfortsonen. Motet til å gjøre seg sårbare. Rausheten og omsorgen for hverandre. Fellesskapet som har blitt sterkt og viktig.

Hver og en kom hit fordi de lette etter en endring i livet. Noen ønsket om å utvikle seg og lære mer om seg selv. Noen ønsket om å få mer klarhet i hva de vil og hva de ønsker seg i livet. Noen hadde gått på “veggen” og trengte en kursendring. Noen ønsket å bli bedre kjent med intuisjonen sin. Noen trengte å rydde i tankekaos. Noen følte seg fastlåst i gamle mønstre. Noen savnet et fellesskap. Noen følte seg ensomme selv om de ikke var alene. Noen slet med dårlig selvfølelse. Noen slet med angst.

Hver tirsdag har vi delt fra det som har skjedd i løpet av uken. Små og store hendelser. Gleder og sorger. Og vi har sett på historiene. Hendelser fra barndom, oppvekst og senere i livet som som har vært med å forme oss til den vi er i dag. Hver og en er blitt bevisst det som ligger bak det som oppleves som vanskelig. De har fått nye innsikter om underbevisstheten som spiller et puss og styrer ubevisst.

De har vært gode med respons og tilbakemeldinger når noen har delt. Det har vært av den rette responsen. Ingen fiksing. Ingen råd. Opplevelsen av å bli sett, følt og lyttet til, er en av de viktigste behovene vi har. Og den har det vært raust med.

Hver og en har tatt ansvar for følelsene og triggerne sine. Det har ført til at de har blitt mer fri til å leve det livet de egentlig ønsker seg. Fri til å gå inn i det kjærlighetsforholdet de drømmer om. Fri til å ta den jobben de ønsker. Fri til å være den de egentlig er.

Her er noen viktige egenskaper vi har blitt jobbet med:

  • Bevissthet
  • Tilstedeværelse
  • Være responsiv
  • Ta ansvar for følelser
  • Takknemlighet
  • Gi slipp

Vi var samlet denne siste tirsdagen i semestret for å feire. Feire motet, alle skrittene som er gått, veksten, fellesskapet og friheten til å virkelig våge å leve.

Ønsker du å få bedre selvfølelse – stå stødigere i livet og bli fri? Ta kontakt med meg for mer info om Awareness-skolen kontakt@awareness.no