Viste du at vi i løpet av en dag har vi rundt 80 000 tanker i hodet – akkurat de samme som vi hadde i går. Og at flesteparten av dem er bekymringer?

Rekker jeg møtet? Er jeg godt nok forberedt? Hva med treningen, rekker jeg og orker den? Hvem er det egentlig som skal handle? Hvem henter barna? Andre bekymringer er større. Det kan være rundt helse, økonomien, forholdet til partner eller barn, eller om jobben.

Noen bekymringer kan vi gjøre noe med, mens andre er mer fryktbaserte og har ingen rot i virkeligheten. Men på en eller annen måte så jobber vi daglig med alle våre uløste problemer.

Kanskje du tenker at hvis du bare klarer å holde de negative tankene og bekymringene dine unna, så har du det bra. Men det går ikke. Alle tanker, både de «positive» og «negative» er en del av det å være menneske. De skaper følelser – både de som vi opplever som positive og negative. Og de har effekt på oss helt til vi velger å møte dem, gå inn i dem og virkelig kjenne på dem.

Når vi bekymrer oss så spinner vi energi – bygger opp tankespinn. Da er det lett å prøve å dytte unna tankene og følelsene vi ikke vil ha, men det fører bare til at vi føler oss enda verre. Det pumpes ut adrenalin og kortisol i kroppen, hormoner for aksjon og handling, og stresset øker. Det er som å stå i en storm.

Det er fare for at vi blir gående i ring, og etter hvert føler oss handlingslammet, trist, mister energi, og får flere og flere symptomer på å være «overloaded» eller utbrent.

Vanskelige tanker og følelser trenger rom og stillhet for at de skal bli roligere. Vi trenger å få ordentlig kontakt med dem for ikke å forbli fanget i dem.

Gi dem dem rom og stillhet. Sett lys på dem med å være bevisst det som skjer. Det er som om vi finner vår indre forelder inne i oss, den voksne som sier «hei, pust – det går bra – jeg er her.»

Denne kvelden i sirkelen deler vi bekymringer. Uten filter, uten å ta oss sammen, uten å late som. Det er rått, ekte, og ærlig.

Det kreves mot for å dele de innerste tankene og følelsene med andre. Frykten vil dukke opp. Frykten for hva andre mener. Frykten for å miste kontrollen. Frykten for å bli avvist.

“The light within us can always identify our mind’s darkness.” ― Munia Khan

«Ine» opplever bekymringene hun har som å være innestengt med en tung bør. Som om hun blir kvalt. Det påvirker hverdagen hennes. Har problemer med å sove om natten. Overreagerer. Er ofte sint. Hun tar mot til seg denne kvelden og setter ord på det hun bærer på. Deler bekymringen sin med sirkelen. Hun opplever helingen i å bli sett og følt. Hun får også høre at andre har lignende bekymringer. Det gjør at hun ikke lenger føler seg så alene – det føles godt. (gjengitt med tillatelse fra «Ine»)

Sirkelen støtter, lytter, og gir respons. Alle er 100% tilstede. De er okei med det som rører seg i dem selv. De gir ingen råd, og kommer heller ikke med noen spørsmål. De gir kun tilbakemelding om hvordan de blir berørt av den andres deling. I det øyeblikket skjer det noe magisk. De som deler bekymringene sine, føler seg sett og hørt, og de opplever at alt blir litt lettere og klarere. Bekymringene blir ikke løst eller borte, men de er ikke lenger fanget i dem.

Det er viktig å anerkjenne følelsene en har, og å kunne dem med andre. Finn noen som kan være der for deg. Du vil føle deg litt lettere og klarere når du setter ord på det du bekymrer deg for, og tar deg tid til å føle de følelsene som dukker opp. Det vil også bli lettere å se nye muligheter, kjenne hva du lengter etter, og hva som evt trengs og gjøres.

«Når du er i en storm er det ikke enkelt å se klart. Finn ro i stormens øye, og du vil lettere finne veien videre.» – Anne-Kjersti

Trenger du hjelp med å håndtere bekymringer – ta kontakt med kontakt@awareness.no