Parsamtaler

Opplever du at det er utfordrende å bli forstått av partneren, og at dere ikke lytter til hverandre? Er dere fastlåst i et mønster dere ikke kommer dere ut av?

Uansett om vi har det bra eller ikke har det så bra i parforholdet, så kunne de fleste av oss trenge en samtalepartner eller et par kurs en gang iblant for å kunne se ting litt i perspektiv. Det er lettere når vi har en nøytral partner sammen med oss. Vi kommer alle inn i et forhold med vår egen «bagasje» og etter en tid så vil dette være kimen til misforståelser og konflikter i forholdet. Paradokset er at ingen er en bedre person til å hjelpe oss, og til å være vår «sparringspartner» enn nettopp partneren vår.

På par kurs kan dere bygge opp ferdigheter til å kunne skape nære og gode relasjoner. Få teknikker som lærer dere å lytte til hverandre, løse utfordringer, og knytter dere nærmere sammen.

Som Relasjonscoach og Samtalepartner har jeg tilgang til forklaringsmodeller og øvelser som leder til bedre kommunikasjon, mer intimitet og nærhet i forholdet

Pris kr 1 200.- pr time.

For mer info eller påmelding – kontakt@awareness.no – sms 90806503