Familiesamtaler

Er det vanskelig å snakke sammen i familien? 
Blir det mye kjefting, masing og tause måltider?

Vit at det skjer i de beste familier. Men om det skjer ofte så er det ikke greit. Da er det et symptom på noe annet som bør ses nærmere på.

Ønsker dere å kunne skape et samhold i familien der barna har tillit til å fortelle hva de tenker på strever med? Der dere lytter og kommuniserer på en annen måte enn det dere har gjort til nå?

Hvis svaret er JA, så ta kontakt!

I familiesamtaler vil dere også lære:

  • å skape opplevelser for barna av mer trygghet og felleskap
  • ferdigheter for å skape god selvfølelse hos barna
  • å avdekke hva som egentlig foregår når det blir misforståelser

Som veileder og mental- og emosjonell trener har jeg tilgang til forklaringsmodeller og øvelser som leder til bedre kommunikasjon, mer intimitet og nærhet i forholdet.

Pris kr 1 200.- pr time. (tillegg for reise)

For mer info eller påmelding, anne-kjersti@awareness.no – sms 90806503