Om meg

Mitt navn er Anne-Kjersti Nymo, daglig leder og eier av Awareness. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan vi mennesker oppfører oss, kommuniserer og forholder oss til hverandre. Derfor har veien min handlet mye om kommunikasjon og samtaler.

 

Jeg bruker mine erfaringer fra livet og som coach, samtalepartner, instruktør og trener. Den profesjonelle erfaringen har jeg fra idretten, førstehjelpstrening, og krisehåndtering. Utdannelse og trening som Samtalepartner og Coach fra SOSCON Norge, Institutt for Krisehåndtering, HQ Certified Relationship Coach og Practitioner fra HeartIQ Academy i Nederland, og intuitiv kommunikasjon fra AGAPE Instituttet.

Jeg ble som mange andre fanget i livets mas og krav. Til slutt gikk det som det ofte går når en ikke er ærlig og lytter til kroppen og sjelen. Jeg gikk på den berømte «veggen». I denne «time-outen» fikk jeg anledning til å se livet mitt i perspektiv, og jeg begynte å lete etter svar på hvordan jeg var havnet der jeg var.

En opplevelse som skulle forandre mye for meg var å se en intro til HeartIQ – «The art of feeling more joy in life through the process of accepting who you are as you are without making yourself wrong» ved Christian Pankhurst. Jeg skjønte da at alt kunne gjøres mye enklere.

«Vi gjør ofte ting mer komplisert enn de i virkeligheten er, og løsningen kan være rett foran oss med kun små endringer i hverdagen.»

Mitt WHY 
«Det er ikke greit at barn tar ansvar for foreldrenes uenigheter. Det er ikke greit at de føler seg ensomme, misforstått, og tror at det er noe galt med dem. Jeg tror på at vi som voksne skal ta ansvar for vår egen «bagasje», eie den, utforske og bearbeide den i et felleskap med andre. Jeg tror på at vi som voksne skal være gode rollemodeller for barna, slik at de vokser opp å blir trygge selvstendige voksne med verdier som samarbeid, respekt og omtanke for seg selv og andre.»

Jeg tror ikke at vi er skapt for å takle alt på egenhånd. Selv om vi vet at vi er selvstendige, så trenger vi ikke mestre alt alene. Vi trenger andre mennesker for å leve rike og meningsfylte liv. Jeg ser raskt positive endringer på de som kommer til meg når de lærer en litt annen måte å kommunisere og være tilstede med andre på enn hva de er vant til. Det gir ringvirkninger i familiene deres, med barna deres, i vennegjengen og blant arbeidskolleger.

«Vi trenger ikke streve så hardt etter å være perfekte – det er nok å være ekte» – Anne-Kjersti